Guest | Login | New User

  • Psychology 2.0

Psychology 2.0

Általános tapasztalat, hogy iskolarendszerünk nem adja meg azt a gyakorlati pszichológiai tudást, ami ahhoz kellene, hogy tudatosabban éljük életünket: átlássuk az emberi viszonyokat, megértsük a társainkat és a magunkat mozgató erőket. Ez pedig sok esetben rossz döntéshez vezethet a pályaválasztáskor, a karrierépítésünk során, vagy a magánéletünkben.

Ezt a hiányosságot igyekeznek pótolni a különféle képzési lehetőségek az egyetemeken, tanfolyamokon, tréningeken. Sok önsegítő céllal íródott könyv is foglalkozik a témával, azonban nagy részük a könnyű érthetőség kedvéért lemond arról, hogy tudományos értéket is teremtsen.

A Lényegetörő pszichológia c. könyv, amit kezében tart a kedves Olvasó, magyarázatokat igyekszik adni az emberi viselkedés különféle formáira, és mindezt közérthetően, de egyben a pszichológia legújabb eredményeit figyelembe véve teszi.

A könyvben bemutatott egyszerű modell – több más köznapi jelenség mellett – két, függetlennek tűnő témát vizsgál. Az egyik, hogy mi mozgat bennünket: miért tanulunk, hogyan vállalunk veszélyt, kockázatot egy cél elérése érdekében. A másik pedig a konfliktusok általános lefolyásával foglalkozik: mitől állnak elő ellentétek, mi vezet a megoldásukra és közben mit élünk át. Teszi mindezt úgy, hogy az utolsó fejezetben összekapcsolva e két témát használható útmutatóval szolgál abban, hogy mitől lesz tartalmasabb egy ember élete.

A kötet fő érdeme az, hogy az alkalmazott megközelítés révén olyan közös gondolkodási keretet hoz létre, ami megmagyarázza a különböző emberek viselkedését, legyen szó ateistáról vagy hívőről, introvertált vagy extrovertált személyről, mérnökről vagy bölcsészről. Elolvasásával nemcsak magunkat ismerhetjük meg jobban, de megérthetjük azok viselkedését is, akik az életben a miénktől különböző stratégiákkal kívánnak boldogulni.

A szöveg mellőz mindenféle tudományoskodást (szakzsargon, hivatkozások, lábjegyzetek stb.). Ehelyett a szerző az analógiákra, az illusztrációkra és a mindennapi példákra fókuszál. Akit mélyebben érdekel a téma, vagy kíváncsi arra, milyen filozófiai és tudományos alapokon nyugszik az ismertetett elmélet, a www.psy2.org oldalon ingyenesen letöltheti a kutatók számára készült – nagyjából hasonló terjedelmű – megalapozását a jelen kötetnek.

Remélve, hogy a könyvnek sikerül egy, új integratív nézőpontból rendszerezni az Olvasó emberekről alkotott eddigi ismereteit, kívánunk intellektuális élményekben gazdag olvasást,

A kiadó